Јавне набавке и Одлуке - ЈП "ГСА" Ниш

ЈП Градска стамбена
агенција
НИШ
Генерала Милојка Лешјанина 8
+381 18 252-467
+381 18 252-160
info@gsanis.rs
Idi na sadržaj
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
План јавних набавки 2021.год. -  Одлука
ОДЛУКА О  ОБУСТАВИ отвореног поступка за јавну набавку; РАДОВИ - ,,Изградња  станова за становање уз подршку у Л7,Л8 и Л9 на локацији у  ул.Мајаковског у Нишу"
Питања и одговори:
                      - Да ли је меродаван датум са уговора или окончане ситуације обзиром да тражите изведене радове у датом периоду.
- Да ли прихватате уговор који је склопљен априла 2013 године, а окончана ситуација је од децембра 2015 године
- Да ли у таквим случајевима морамо да доставимо привремене ситуације за  период од 2014-2018 године тј за период који сте тражили и на тај начин  докажемо да смо у захтеваном периоду изводили радове без обзира на  годину склапања уговора.

.


Генерала Милојка Лешјанина 8
18000  Ниш

+381 18 252-467
+381 18 252-160


info@gsanis.rs
ГСА
НИШ
Nazad na sadržaj